Ernst Billgren

Ernst Billgren är en av Sveriges mest betydande nutida konstnärer.

Ernst Billgren arbetar i så vitt skilda discipliner som måleri, skulptur, scenografi, skönlitteratur, film, musik, möbeldesign och glasdesign. Hans konstnärskap präglas av en bredd och mångfald som är unik i det svenska konstlivet. Han har under åren gjort sig känd för sitt enastående konstnärskap, där mytologin, naturen och nationalromantiken varit betydelsefulla inspirationskällor. Konstverken förenar ofta historiska teckensystem och referenser samt folkliga uppfattningar av konst i en vilja att undersöka samtiden och konstnärliga konventioner.

Serier av Ernst Billgren