Vision

– En serie av Göran Wärff

Ett vänligt vakande öga där glasets unika rörelse skapar liv. Arbetet med kristallen är ett sätt att se och upptäcka hur denna magiska ”vätska” tar form. Anfångad på frihand klipps en liten pärla av glas på glasblåsarpipan, som sedan kommer få en återklang i det slutliga objektets kant. Färgen möter sedan en annan ton som blåses från motsatt håll. Så skapas en Vision att bruka.

Göran Wärff

”Den glödande glasmassan inne i ugnen lockar mig till upptäckter. Varje anfång ger mig på nytt lusten att förmedla upplevelsen av glasets magi. Att göra ett stycke glas till bärare av ljuset, havet och luften. Jag vill skapa en boning åt ljuset, värmen och det sinnliga.”

Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som alltid värnat om de klassiska mästarkunskaperna inom glasblåsning och slipning. Ljusets spel i de klara glasvolymerna och de oändliga optiska fenomen som uppstår då glaset bryter ljuset är ett ständigt återkommande tema i Göran Wärffs produktioner. Utöver glaset i sig själv är naturen, och ljusets spel i naturen, hans andra huvudsakliga inspirationskälla.

Se fler glas av Göran Wärff