Om vårt konstglas

Limited Edition

De av våra verk som signeras ”Limited Edition” (Lim. ed.) är framtagna i hyttan i Kosta i en begränsad upplaga. Varje verk i upplagan är numrerat och signerade med artikelnummer, Kosta Boda, konstnärens namn, nummer/upplaga. Upplagan kan inte ändras, vilket bidrar till ett över tid ökat värde av verket.

 

Artist Edition 

Verken som signeras Artist Edition (EA) tas fram i en upplaga som aldrig kan bli mer än fem exemplar. Konstnären leder arbetet i hyttan för framtagningen av samtliga verk. Varje verk är numrerat och signerat med artikelnummer, Kosta Boda, konstnärens namn, nummer/5. Ofta värderas en Artist Edition-upplaga motsvarande unika verk (1 ex).

 

Unique works

Det mest exklusiva konstglaset är de unika verk som tas fram i hyttan i Kosta. Under lång tid har konstnären förberett processen och leder sedan glasarbetarna genom arbetet med att skapa verken. Verken signeras av konstnären tillsammans med artikelnummer, Kosta Boda, Unique.