Om Kosta Boda

Kosta Boda är ett av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. Våra formgivare och konstnärer hör till de mest erkända inom sitt område, inte bara i Sverige utan i världen. Gemensamt för dem är lusten att utforska glasets möjligheter. I hyttan på Kosta Glasbruk arbetar de sida vid sida med glasarbetarna för att förverkliga nya idéer. Kosta Bodas uttrycksfulla glas ger varje rum en unik identitet.

Välkommen till Kosta

Kosta glasbruk är idag Sveriges äldsta verksamma glasbruk, här har ugnarna varit igång sedan 1742. Välkommen in i värmen för att beskåda ett genuint svenskt hantverk. Här har du möjlighet att i skenet från ugnarna följa produktionen av Kosta Bodas produkter. Från smältning av glasmassan till glasblåsning, slipning och målning.

På bruksområdet hittar du vår utställningshall, Kosta Art Gallery, där du har möjlighet att se aktuella utställningar. Här finns även Kosta Bodas fabriksförsäljning och i närheten av den Kosta Outlet och det omtalade glashotellet, Kosta Boda Art Hotel.

 

Århundraden av svenskt hantverk.

Kosta glasbruk grundades 1742 och fick sitt namn efter sina grundare, generalerna Koskull och Staël von Holstein – Ko + Sta. Kosta placerades mitt i Smålands täta skogar för att förse både Stockholm och Karlskrona med glas. Här korsades viktiga vägar, och här fanns också obegränsat med ved, som behövdes för att hetta upp ugnarna. Den första ugnen tändes den 26 juli 1742. Teknik och kunskap om glas har sedan dess utvecklats, förfinats och fulländats på glasbruket mitt i de småländska skogarna.

Fram till slutet av 1800-talet tillverkades bruksglas såsom fönsterglas, buteljer och dricksglas men också glaskronor och liknande på Kosta Glasbruk. Bland beställarna fanns kungligheter, adelsfamiljer och välbeställda handelsmän som hade råd med det kostsamma glaset. De flesta glasblåsarna flyttade till Kosta från tyska Böhmen. Det tog många decennier innan svenskarna lärde sig att blåsa glas.

Idén om att anställa egna formgivare uppkom efter att Kosta ställde ut vid Stockholmsutställningen 1897 och i samband med det mottog kritik för att glaset påminde för mycket om det glas som skapades ute i Europa. Idén om ett nära samarbete med formgivare växte sig snabbt stark och utgör än idag grunden för brukets sätt att kontinuerligt utveckla sortimentet.

Den första formgivaren var Gunnar G:son Wennerberg som började 1898. Därefter har många kända konstnärer verkat här, bland dessa Sven X-et Ericsson och Ewald Dahlskog. Den första kvinnliga konstnären arbetade tillsammans med bruket var Tyra Lundgren som anställdes 1935. Därefter har lång rad kvinnor och män verkat vid bruket med stor framgång.

Dagens Kosta Boda är en sammanslagning av bruken i samhällena Kosta, Boda och Åfors. Från början kallades konstellationen AB Åforsgruppen i vilket även Johansfors glasbruk ingick. 1976 ändrades företagsnamnet till Kosta Boda AB. Sedan 1989 ingår Kosta Boda i Orrefors Kosta Boda AB.

På vårt glasbruk i Kosta arbetar våra skickliga hantverkare tillsammans med flera av Sveriges främsta formgivare med att utveckla design, hantverk och nya tekniker. En mindre del av produktionen har sedan några år tillbaka tillverkats på andra skickliga glasbruk i Europa. På alla glasbruk används design av samma formgivare och i många fall de tekniker som utvecklats av oss själva i Småland.

Genom åren har tusentals personer arbetat på Kosta glasbruk. Med mod, beslutsamhet, hantverksskicklighet och sinne för konst har de tillsammans varit med och bidragit till brukets rika historia och skapat förutsättningarna för en framgångsrik framtid.

På Kosta glasbruk har idag några av Kosta Bodas färgstarka formgivare sina ateljéer. Här verkar bland andra Bertil Vallien, Åsa Jungnelius och Kjell Engman i ett nära samarbete med hantverkarna i hyttan. Tillsammans fortsätter de skapa glas för alla tänkbara tillfällen, karaktäriserade av svensk djärvhet med en vakenhet för tidsandan. I arbetet används såväl klassiska som nya tekniker. De senare utvecklas ofta av hantverkarna i hyttan i ett försök att förverkliga formgivarnas idéer. Kosta Boda skapar glas som fortsätter glädja dagens omvärld och kommande generationer.