Matti Klenell

Matti Klenell, är en välkänd formgivare som uppmärksammats för sin innovativa utveckling av den skandinaviska designtraditionen. Hans arbete bygger alltid på en noggrann research. En analys av behovet, målgruppen samt syftet med uppgiften och produkten. Ofta skapar Matti därefter en del skisser, prototyper och modeller innan har når fram till det optimala resultatet. Hans genomarbetade produkter kännetecknas av form, funktion, karaktär och personlighet. Inte sällan kan man också se en twist med noga genomarbetade detaljer.

Serier av Matti Klenell