Martti Rytkönen

Martti Rytkönen strävar efter att berätta något om materialet, hur det kan vara mjukt, starkt och lätt men samtidigt tungt och hårt. Han menar att glas är sensuellt och lustfyllt. Man förstår vad han menar när man ser hans kristallföremål som kan ha den renaste form man kan tänka sig utan att de blir hårda eller stela.

Serier av Martti Rytkönen