Brains

av Bertil Vallien

”Jag tänker mig ibland hjärnan som ett frö. När en tanke slår ut där i mörkret innanför det skyddande skallbenet är det som om hjärnan blomstrar. Precis som frön kan tankar överleva i tusentals år, och jag vill tro att de goda alltid överlever de onda.

Dessa miniskulpturer, de ryms ju i din hand, har jag döpt till Brains och i dem har jag försökt fånga några tankefrön som har blåst genom min egen hjärna… Känner du igen dig? Ge dem bara en stund i din hand att mogna.”

 

“I sometimes think of the brain as a seed. When a thought emerges in the sheltered darkness of the skull, it’s as if the brain is blossoming. Like a seed, thoughts can survive for thousands of years, and I want to believe the good ones always outlive the bad.

These mini sculptures are perfectly sized to fit in your palm and I’ve named them Brains. They are my attempt to capture the seeds of ideas that have blown through my own mind. Do they seem familiar? Just give them a moment in your hand to bloom.”

Walk with me

Walk with me

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
Go for it

Go for it

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
Remember the blue sky

Remember the blue sky

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
I see you

I see you

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
Inside matters

Inside matters

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
You exist - Here and now

You exist - Here and now

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
Joy wins

Joy wins

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
You are the light

You are the light

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
Everything is better when we dance

Everything is better when we dance

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
All is well

All is well

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
I dreamed of a blue horse

I dreamed of a blue horse

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom
You made my day

You made my day

Brains av Bertil Vallien

Se berättelsen bakom