A New Horizon

av Bertil Vallien

ALLT FÖRHÅLLER SIG TILL HORISONTEN.

Det är hitom och bortom, över och under. Den som försöker leva utan att ha koll på horisonten, oavsett skepnad, går bort sig.

Sjöfarare håller alltid minst ett öga mot horisonten. Med sextantens hjälp vet de, för att tala symbolspråk, var i livet de befinner sig. Med sextantens hjälp kan människor till sjöss helt faställa sin egen belägenhet. Instrumentet fanns redan på 1200-talet men har utvecklats under seklernas gång. Det gemensamma med instrumenten är att de med sina vinkelmätningar av solens rörelse/höjd över horisonten kan hjälpa båtfolket att navigera rätt.

Uppslagverket säger: vid mätning med sextant skapas en konsthorisont genom att utnyttja spegelbilden av den observerade himlakroppen i en kvicksilverdroppe.

Varför påminner jag om detta nu?
Helt enkelt för att Bertil Vallien som nu i sommar ställer ut här på Strandverket under många år färdats KONST AV BERTIL VALLIEN över hav både som seglare och som konstnär. Hans farkoster känner inga gränser. Men utan horisonten, den mest avlägsna punkten i ögat, och utan den inre kompassen (sextanten) hade hans utsikter att lyckas som konstnär varit avsevärt mindre goda.

Utvecklingshorisont.
Händelsehorisont.
Glashorisont!

Så att döpa en utställning till A NEW HORIZON var nog rätt självklart. Bertil Valliens färd in i glaset har pågått länge men gång på gång har han lagt om kurs och förnyat sina resmål. Nu har turen kommit till Marstrand. En ny horisont, ett nytt strandhugg. Ett sätt att med ”konsthorisonten” hitta hem.

 

Datum

24 augusti 2021 – 19 september 2021

ÖPPETTIDER

Tisdag – Söndag 12-18

INFORMATION

Fri/Frivillig entré som oavkortat går till ECPAT.

Vernissage: 22 augusti 2021 kl. 17.00  i Strandverkets konsthall på Marstrandsön.

Mer info phromotion.se/a-new-horizon/