Till toppen

Vi ställer höga krav på oss själva när det gäller kvalitetsfrågor och miljöarbete. Hela vår produktionskedja är sedan 1997 såväl kvalitets- som miljöledningscertifierad enligt ISO-standard.

Glastillverkning påverkar miljön på flera sätt. Dels är det energikrävande att hetta upp ugnarna, dels har det historiskt används många miljö- och hälsofarliga ämnen, till exempel bly och arsenik. 

Idag tillverkar vi glas utan dessa ämnen. Vi behöver också mycket mindre energi för att driva anläggningarna. 

 

Miljöarbete i decennier

Ända sedan 70-talet, när miljömedvetandet föddes, har vi fört ett aktivt miljöarbete. Vi verkar på och kring glasbruken, och vi bor i trakten. Det är viktigt för oss att ha en sund miljö att leva och verka i.

 

På rätt väg

Miljöarbete blir aldrig helt klart. Att vi är på rätt väg och arbetar på rätt sätt tar vi följande utmärkelser som tecken på:

  • 2009 Orrefors Kosta Boda AB fick en beställning av servisglas till amerikanska utrikesdepartementet och dess beskickningar världen över. Vårt omfattande miljöarbete och vårt blyfria glas var en starkt bidragande orsak till att de valde oss.
  • 2007 Orrefors Kosta Boda fick Kronobergs läns Luftvårdspris.
  • 2002 Orrefors Kosta Boda fick hedersomnämnande av energimyndigheten för bland annat minskad energianvändning.
  • 1997 Orrefors Kosta Boda fick pris för bästa industriella miljöarbete i klassen Miljöanpassad produktutveckling.

 

Vad vi gjort under åren

Här är ett urval av åtgärder vi vidtagit i vårt miljöarbete.

  • Spillvärme från glasbruket i Kosta levereras till samhällets fjärrvärmenät i Kosta.
  • Vi återvinner idag den största delen av rökgasstoft som samlas upp i våra rökgasfilter.
  • Under 2007 och 2008 ersattes ca 700 m3 eldningsolja med biobränslebaserad fjärrvärme i Kosta och Orrefors. Detta innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 1700 ton.

 

Certifikat

Ladda hem ISO Certifikat

 

Mer information

Vill du veta mer om vårt miljöarbete? Kontakta gärna vår kvalitets- och miljöchef Marita Jansson på telefon 0481-34151 eller genom e-post marita.jansson@orrefors.se.