Till toppen

Välkommen till utställningen i Stenungsund 16/9-16/10

En konstnärlig resa genom Kjell Engmans 40 år på Kosta Boda. Flera års skapande av närmare 150 konstobjekt som beskriver livets olika resor ställs ut. Kjell Engmans utställning är en teater där konstglaset är skådespelarna.

Utställning: Kjell Engmans största utställning någonsin med ljud, ljus och konstglas.

Plats: Vattenfalls Bergrum, Kraftverksvägen 12, 444 31 Stenungsund
Datum: 16 september - 16 oktober. 
Öppettider: Onsdag - Söndag 12.00-18.00
Ansvarig utställare: PHromotion, Per-Eric 0702-690350, Roger 0739-614 604

 

Om utställningen Traveler.

Livet är en resa som vi alla färdas på vare sig vi vill det eller ej och det går inte alltid så smärtfritt. Det är alltid något som styr oss i olika riktningar och jag tror det beror på att det finns ett andligt och psykiskt centrum hos den levande varelsen, ett närverk av nervpunkter som håller olika känslotillstånd i balans.

Cirkeln utgör en viktig symbol för kommunikationen mellan det dunkla och det synbara som också kan vara förgängligt och av ständigt växlande natur.

Tingen är en sinnebild för det relativa men också en lekfullhet som i sig innesluter ett centrum av medvetandets fyra funktioner. De beskrivs som Tanken, Känslan, Intuitionen och Varseblivningen. Tillsammans står de för egenskapen som binder människan vid sinnenas värld, Illusionen. Tillvarons fasta kärna av verklighet, Födelsen.

Cirkelns omkrets är tiden, ödet eller dess karma. Ödets cirkel som snurrar hämningslöst och oupphörligt. Livets resa är ett cykliskt kretslopp, tillblivelse, dynamik och förändring. I den andevärld som uppstår med musikens hjälp får de resande skulpturerna tillsammans med alla fantasifigurer knyta ihop sinnena.

Bläddra i utställningskompendiet ›