Till toppen

Glasbruket i Kosta grundades 1742. Bruket fick sitt namn efter grundarnas efternamn; generalerna Koskull och Staël von Holstein. Kosta placerades mitt i Smålands täta skogar för att förse både Stockholm och Karlskrona med glas. Här korsades viktiga vägar, och här fanns också obegränsat med ved, som behövdes för att hetta upp ugnarna. 

De första 150 åren tillverkades fint bruksglas här. Det var sådant som fönsterglas, buteljer och dricksglas men också glaskronor och liknande. Bland beställarna fanns kungligheter, adelsfamiljer och välbeställda handelsmän som hade råd med det kostsamma glaset. Glasblåsarna hämtades länge från tyska Böhmen. Det tog många decennier innan svenskarna lärde sig blåsa glas.

Vid Stockholmsutställningen 1897 ställde Kosta ut, men fick då kritik för att glaset mest liknande det som skapades ute i Europa. Då föddes idén att anställa egna formgivare. Den idén växte sig snabbt stark och är fortfarande själva grunden för brukets sätt att kontinuerligt utveckla sortimentet. 

Den första formgivaren var Gunnar G:son Wennerberg, som började 1898. Därefter har många kända konstnärer verkat här, bland annat Sven X-et Ericsson och Ewald Dahlskog. Den första kvinnliga konstnären var Tyra Lundgren som anställdes 1935, och efter det har en lång rad kvinnor verkat här med stor framgång.

Dagens Kosta Boda är en sammanslagning av bruken i samhällena Kosta, Boda och Åfors. Från början kallades konstellationen AB Åforsgruppen och då ingick även Johansfors glasbruk. 1976 ändrades företagsnamnet till Kosta Boda AB. Sedan 1989 ingår Kosta Boda i Orrefors Kosta Boda AB.

På vårt glasbruk i Kosta arbetar våra skickliga hantverkare tillsammans med flera av Sveriges främsta formgivare med att utveckla design, hantverk och nya tekniker. Idag arbetar nästan 200 man på glasbruket i Kosta, varav 100 hantverkare. En mindre del av produktionen har sedan några år tillbaka tillverkats på andra skickliga glasbruk i Europa. På alla glasbruk används design av samma formgivare och i många fall de tekniker som utvecklats av oss själva i Småland.